İKV YAYINLARI » Son Dönem Yayınlar » BATI BALKAN ÜLKELERİNDE VİZE SERBESTLİĞİ SÜRECİ: VİZE KOLAYLAŞTIRMA, GERİ KABUL, YOL HARİTASI VE VİZE SERBESTLİĞİ | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI


İKV Araştırma Müdürü Melih Özsöz tarafından hazırlanan ve beş Batı Balkan ülkesinin yanı sıra, Kosova, Doğu Ortaklığı ülkeleri ve Rusya ile AB’nin yürüttüğü veya yürütmeye devam ettiği vize serbestliği süreçlerine, pratik ve kolay anlaşılan bir üslup ile ışık tutmayı amaçlayan yayın, İKV tarafından yayımlandı.
 
Bir dış politika aracı olarak vize serbestliği stratejisi ile AB, bir yanda kendi iç ve dış güvenliğini teminat altına alırken; diğer yanda komşu ülkelerdeki demokratikleşme süreçlerini doğrudan etkileme yolunu seçmiştir. AB, genişleme sürecinde aday ülkelere uyguladığı “koşulluluk” mekanizmasının bir benzerini, bu yeni stratejisinde uygulamıştır. Kuralları AB tarafından önceden belirlenmiş bir süreç karşılığında, komşu ülke vatandaşlarına uygulanan vizenin önce kademeli olarak kolaylaştırılması, sonrasında da kalkması şeklinde işleyen bu süreç, AB’nin dış politikada uyguladığı önemli bir araç haline gelmiştir. Bu araç AB’nin komşuluk politikasının gücünü açık bir şekilde ortaya koyarken, AB’ye yumuşak ve normatif pazarlık gücü de kazandırmıştır.
 
AB üyesi ülkelere girişte Türk vatandaşlarına  uygulanan vize zorunluluğunun ortaya çıkarttığı ciddi sorunlar, İKV tarafından uzun süreden bu yana gündeme getirilmektedir. Türkiye gibi 1963 yılından itibaren AB ile ortaklık ilişkisi içinde olan, 1999 yılından beri aday ve 2005 yılından beri katılım müzakerelerini yürüten bir ülkenin vatandaşlarına vize uygulanması, AB bütünleşmesinin ruhuna aykırıdır.
 
İKV olarak, son derece haksız bulduğumuz ve ortaklık hukukuna aykırı olduğunu düşündüğümüz vize uygulaması kapsamında, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalara bir yenisini ekledik: “Batı Balkan Ülkelerinde Vize Serbestliği Süreci: Vize Kolaylaştırma, Geri Kabul, Yol Haritası ve Vize Serbestliği” başlıklı yayın, Türkiye’ye vize serbestliğine yönelik yol haritasının verilmesi ile birlikte, yaşanacak yeni tartışmalarda ciddi bir başvuru kaynağı oluşturması için hazırlandı.
 
2012 yılı sonunda Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’ye vize serbestliğine yönelik yol haritasını sunması ile birlikte, 2013 yılından itibaren vize ve bağlantılı konularda yapılacak tartışmaların yepyeni bir boyuta taşınması söz konusudur. Bilindiği üzere son iki yılda vize kolaylaştırma ve geri kabul üzerine yoğunlaşan tartışmalar, yol haritası ile birlikte geri kabul ve vize serbestliği ekseninde yepyeni bir boyut kazanacaktır. Tartışmalara bu boyutun katılması ile birlikte, AB’nin farklı coğrafyalarda müzakere ettiği veya etmekte olduğu vize serbestliği süreçleri, özellikle de beş Batı Balkan ülkesi özelinde sürdürülen ve tamamlanan süreçler, çok daha fazla gündeme gelecektir.
 
Bu bağlamda, İKV Araştırma Müdürü Melih Özsöz tarafından hazırlanan bu kapsamlı çalışma, beş Batı Balkan ülkesinin yanı sıra, Kosova, Doğu Ortaklığı ülkeleri ve Rusya ile yürütülen vize serbestliği süreçlerine, pratik ve kolay anlaşılan bir üslup ile ışık tutmaktadır.
 
“Batı Balkan Ülkelerinde Vize Serbestliği Süreci: Vize Kolaylaştırma, Geri Kabul, Yol Haritası ve Vize Serbestliği” başlıklı yayını edinmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 

BATI BALKAN ÜLKELERİNDE VİZE SERBESTLİĞİ SÜRECİ: VİZE KOLAYLAŞTIRMA, GERİ KABUL, YOL HARİTASI VE VİZE SERBESTLİĞİ

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=217