VISA POLICY OF MEMBER STATES AND THE EU TOWARDS TURKISH NATIONALS AFTER SOYSAL”GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇÜNCÜ BASKISI

Avrupa Göç Hukuku alanındaki öncü çalışmaları ile tanınan iki değerli akademisyen, Radboud Üniversitesi Nijmegen Göç Hukuku Merkezi’nden Prof. Dr. Kees Groenendijk ve Prof. Dr. Elspeth Guild tarafından hazırlanan “Visa Policy of Member States and the EU Towards Turkish Nationals After Soysal” başlıklı kitabın üçüncü baskısı İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları tarafından İngilizce olarak yayımlandı (Yayın Numarası: 257).

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Şubat 2009 tarihinde Soysal davasına ilişkin verdiği karar sonrasında, kararın Üye Devletlerde iç hukuka olan etkilerinin ve karara ilişkin Üye Devletlerin uygulamalarının kapsamlı bir şekilde incelendiği kitapta, Avrupalı iki hukukçu özellikle AB ülkelerinin hizmet edimi çerçevesinde uyguladıkları vize zorunluluğunun AB ortaklık hukukuna aykırılığını ele almaktadırlar. Kitapta ayrıca, Vize Kodu’nun yürürlüğe girdiği Nisan 2010 sonrasından bugüne kadar Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasına ilişkin AB Üye Devletleri, AB kurumları ve Türkiye’de yaşanan gelişmelere ayrıntılı şekilde yer verilmiştir.
 
Raporda ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteğiyle, İktisadi Kalkınma Vakfı ve European Citizen Action Service (ECAS) tarafından gerçekleştirilen “Vize Şikâyet Hattı Projesi” dâhilinde, Ocak 2010- Haziran 2011 tarihleri arasında İktisadi Kalkınma Vakfı’na ulaştırılan şikâyetlere yer verilmiş; kitabın sonunda ise sorunun boyutunu çarpıcı bir şekilde ortaya koyan 5 şikâyet örneği okuyucuların dikkatine sunulmuştur.

Güncelleştirilmiş üçüncü baskıda ayrıca, AB Adalet Divanı’nda görülmekte olan ve turist veya öğrenci olarak AB’ye girmek isteyen Türk vatandaşları için vizesiz dolaşım özgürlüğü ile ilgili Demirkan kararının olası sonuçları ve etkilerine yer verilmiştir. Bu bağlamda, Mart 2012 tarihinde Hollanda Danıştayı’nın verdiği ve Türk firmaları için çalışan Türk vatandaşlarının hizmet sunumu için Hollanda’ya vizesiz girebileceğine yönelik kararı da, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Margerite Turhan’ın çevirisi ile İngilizce olarak dikkatlerinize sunulmaktadır.

Son Dönem Yayınlar

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2022 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT