KIBRIS: SORULAR VE CEVAPLAR


Kıbrıs sorununun tarihsel olarak, uluslararası hukuk, adalet, anlaşmazlıkların çözümü, BM’nin dahil olması ve Türkiye-AB ilişkileri perspektifinden ele alındığı İKV Yardımcı Uzmanı Dr. Kaan Sahilyol tarafından İngilizce olarak kaleme alınan “Cyprus: Questions and Answers” (Kıbrıs: Sorular ve Cevaplar) isimli yayında Kıbrıs sorununa ilişkin az bilinen gerçeklere ışık tutuluyor. Bilindiği üzere Türk vatandaşları için hassasiyetini koruyan Kıbrıs sorunu, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği yolundaki en önemli engellerden biri konumunda. Bu nedenle kamuoyunun Kıbrıs sorununa ilişkin kapsamlı bir şekilde bilgilendirilmesi ile Türkiye’nin AB üyeliği yolunda karşılaştığı güçlüklere ilişkin farkındalığın artırılması da amaçlanıyor.
“Cyprus: Questions and Answers” adlı yayında oldukça karmaşık bir yapıya sahip olan Kıbrıs sorunu aşağıdaki 10 soru ekseninde inceleniyor:
 
1.      Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkler Ada’nın tarihine ilişkin ortak bir perspektife sahip midirler?
2.      Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum topluluklarının ayrılması 1974 yılındaki müdahalenin sonucu mudur?
3.      AB (AET) 1964 yılında EOKA’nın terör saldırıları sonucunda Kıbrıs’ın etnik hatlar boyunca ayrılmasına nasıl tepki gösterdi?
4.      KKTC’ye 1974’ten sonra gelen Türk yerleşimciler Kıbrıslı Rum yetkililerin iddia ettiği gibi yabancı bir faktör müdür?
5.      Kıbrıslı Rumlar Kıbrıs’ta tarih boyunca çoğunluğu mu oluşturmuşlardır?
6.      Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar’ın Annan Planı’na ilişkin referandumlar öncesindeki durumları (veya AB, GKRY’nin Kıbrıs’ın tek meşru temsilcisi olarak Ada’nın tamamını temsilen AB üyesi olmasına izin vermekte haklı mıydı?)
7.      AB, GKRY’nin AB üyesi olmasını takiben Kıbrıslı Türklerin durumunun iyileşmesinde ve Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesinde bir rol oynamış mıdır?
8.      GKRY’nin AB üyeliği Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlamış mıdır?
9.      Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinde son dönemdeki yakınlaşma Kıbrıs sorununun çözümüne bir katkı sağlayabilir mi?
10.  AB’nin bağımsız bir Kıbrıs politikası var mıdır?
 
 
“Cyprus: Questions and Answers” adlı yayına ulaşmak için tıklayınız. 


CYPRUS: QUESTIONS AND ANSWERS
Yayın Numarası: 260
Yayın Tarihi: Eylül 2012
Sayfa Sayısı: 36
ISBN: 978-605-5984-53-3
 

Son Dönem Yayınlar

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2022 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT