AB İZLEME AĞI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN AB OKURYAZARLIĞI REHBERİ

AB İzleme Ağı Sivil Toplum Kuruluşları İçin AB Okuryazarlığı Rehberi, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından uygulanan Kamu Sektörü ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlenmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında TAV (Türkiye Avrupa Vakfı), YADA (Yaşama Dair Vakıf) ve İKV (İktisadi Kalkınma Vakfı) ortaklığında yürütülen “AB İzleme Ağı” projesi kapsamında hazırlandı.

Sivil toplum örgütleri , Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) adaylığı sürecinde belirleyici bir role sahip olarak hem adaylık süreci çerçevesinde gelişiyor hem de reformların gerçekleşmesinde itici güç olarak konumlanıyor. Bu gerçekliğin altını çizen AB İzleme Ağı, AB’ye katılım müzakereleri çerçevesinde sivil toplumun faydalanabileceği fonlar, teknik desteklerin yanı sıra reform öncelikleri ve ilişkilerdeki güncel durum dinamikleri hakkında daha aktif rol almasının yollarını arıyor.

Bu temel hedefler ekseninde geliştirilen Sivil Toplum Kuruluşları için AB Okuryazarlığı Rehberi, sivil toplum örgütlerinin Türkiye-AB ilişkileri ve AB hakkında bilgi sahibi olmalarını önceliklendiriyor. Aynı şekilde bu rehber AB İzleme Ağı kapsamında geliştirilen Sivil Toplum Kuruluşları için Sosyal Etki İzleme Rehberi’ni tamamlayıcı bir nitelik taşıyor.

İKV Uzman Yardımcısı Selvi EREN tarafından kaleme alınan bu rehber kapsamında, Türkiye-AB ilişkileri, AB’nin genişleme politikasındaki son gelişmeler dikkate alınarak, sivil toplum özelinde inceleniyor. Bu anlamda rehber 4 temel konuda sivil toplum temsilcilerini bilgilendirmeyi amaçlıyor:

1. AB’nin kurumsal yapısı ve Türkiye-AB ilişkilerinin kurulduğu temel yapı taşları ve güncel durum;

2. AB’nin temel kurumları ile takip edilmesi gereken dönüşüm öncelikleri ve bütçe tartışmaları;

3. AB’nin dış ilişkiler ve genişleme politikasında sivil topluma atfedilen değer ve fonlardaki değişimler;

4. Türkiye’de sivil toplumun dahil olabileceği AB’ye katılım müzakereleri çerçevesindeki mekanizmalar ve

katkı sunabilmenin yolları.

AB İzleme Ağı Sivil Toplum Kuruluşları İçin AB Okuryazarlığı Rehberi

Yayın Tarihi: Nisan 2021

Sayfa Sayısı: 58

Hazırlayan: Selvi EREN, İKV Uzman Yardımcısı 

AB İzleme Ağı Sivil Toplum Kuruluşları İçin AB Okuryazarlığı Rehberi'ne buradan ulaşabilirsiniz.

 

Son Dönem Yayınlar

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2022 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT