AVRUPA BİRLİĞİ`NİN GENİŞLEYEN TİCARET POLİTİKASI VE AB-TÜRKİYE GÜMRÜK BİRLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ

113K013 nolu “The EU’s Expanding Trade Policy: Challenges for EU-Turkey Customs Union” başlıklı proje, TÜBİTAK tarafından 2539 nolu TÜBİTAK-FWO İşbirliği programı çerçevesinde desteklenmiştir. Proje AB’nin değişen dış ticaret politikasının ve Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye’nin AB pazarında dış ticareti etkilerini analiz etmekte ve GB’nin değişen koşullar altında daha işlevsel olarak nasıl düzenlenebileceği konusunda politika önerilerini tartışmaktadır. Çalışma böylece Türkiye-AB Gümrük Birliği’nde gelinen nokta, mevcut Gümrük Birliği’nin AB yeni nesil serbest ticaret anlaşmaları ile farklılıkları ve dolayısıyla GB’nin revize edilmesi ihtiyacını ekonomik bir perspektif içinde dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.
Bu çalışmada işlenen konular projenin tümünü kapsamamaktadır. Projenin Türkiye ekibinde, proje sürecinin çeşitli zamanlarında, Prof. Dr. Canan Balkır, Prof. Dr. Sedef Akgüngör, Prof. Dr. Yaprak Gülcan, Prof. Dr. Yeşim Kuştepeli, Prof. Dr. Pınar Karacan ve Doç. Dr. Sait Akman araştırmacı olarak; Seçkin Yıldırım, Elif Korkmaz ve Ali Kıncal bursiyer olarak görev yapmışlardır. Projenin Belçika ekibinde, Prof. Dr. Jan Orbie, Prof. Dr. Bruno Marvelede, Prof. Dr. Peter Van Elsuwege ve Prof. Dr. Ferdi De Ville araştırmacı olarak görev yapmışlardır.

Yayın Adı: Avrupa Birliği'nin Genişleyen Ticaret Politikası ve AB-Türkiye Gümrük Birliği Üzerine Etkileri

Yayın Numarası: 314

ISBN: 978-605-7756-08-4

Yayın Tarihi: Mayıs 2021

Yayına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Son Dönem Yayınlar

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2023 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT