AVRUPA EKONOMİK ENTEGRASYONU VE AVRUPA`NIN YEŞİL GELECEĞİ

Kuruluşundan bu yana “Türkiye’nin AB uzmanı” olarak İKV, AB içerisindeki önemli gelişmeleri yakından izleme ve bunları başta Türk özel sektörü olmak üzere tüm kamuoyuna aktarma misyonunu benimsemiştir. Bu kapsamda Yeşil Mutabakat alanındaki seminer ve toplantılarında, düzenli olarak yayımlanan bülteni ve dergisinde konuyla ilgili güncel gelişmeleri aktarmaktadır. Nitekim Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Avrupa İktisadı ve İşletme Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. T. Mesut Eren tarafından hazırlanan “Avrupa Ekonomik Entegrasyonu ve Yeşil Mutabakat” başlıklı yayın Vakfımızın bu alanda kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarının önemli bir parçasıdır.

AB ekonomik bütünleşmesinin tarihçesini ve dinamiklerini ele aldıktan sonra bunun Birliğin sürdürülebilirlik politikaları ve kendine çizmek istediği yeşil geleceği açısından önemini ele alan yayında yeşil dönüşümün sanayi, istihdam, ticaret, enerji, ulaşım ve tarım gibi politikalara etkisine yer veriliyor. Mesut Hocanın bu yayını alandaki önemli bir boşluğu doldurarak, Avrupa Çalışmaları başlığındaki güncel literatürü geliştiriyor. Yayınımızın Yeşil Mutabakat konusunda çalışanlar için önemli bir başvuru kaynağı olacağına ve Türkiye-AB ilişkilerine katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Avrupa Ekonomik Entegrasyonu ve Avrupa'nın Yeşil Geleceği

Yayın No: 317

ISBN: 978-605-7756-11-4

Yayın Tarihi: Ağustos 2021

Hazırlayan: Doç. Dr. Mesut EREN

Yayına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Son Dönem Yayınlar

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2022 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT