AÇILAN MÜZAKERE FASILLARINDA NE DURUMDAYIZ?

Türkiye, AB üyelik sürecinde 10’uncu yılını geride bırakmaya hazırlanırken, Türkiye ile hâlihazırda sadece 14 fasıl müzakerelere açılabilmiş; bunlardan yalnızca bir tanesi geçici olarak kapatılabilmiş ve 2006 yılında AB Konseyi’nin aldığı bir karar ile müzakerelerde sekiz faslın açılması ve tüm fasılların geçici olarak kapatılması engellenmiştir.

İKV, tüm fasıllara ilişkin güncel gelişmelerin ve Türkiye adına uyum çalışmalarının toplumun tüm kesimleri tarafından takip edilmesi için bilgilendirme faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. Bu noktada, Türk kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, İKV Dergisi’nde 2014 yılı boyunca yayımlanan değerlendirmeler ile müzakerelere açılan 14 fasıl incelemeye alınmıştır. AB’deki güncel gelişmeler ve Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı 2014 Yılı Türkiye İlerleme Raporu’nda yer alan unsurlar da göz önünde bulundurularak güncellenen değerlendirmeler “Açılan Müzakere Fasıllarında Ne Durumdayız?”  başlıklı son çalışmamızda derlenmiştir.

Söz konusu çalışmada her fasıl için ayrı olarak hazırlanan değerlendirmeler “faslın kapsamı”, ilgili alanda “AB müktesebatında yaşanan son gelişmeler” ve Türkiye’nin bu alanda yürütmüş olduğu “uyum çalışmaları” gibi temel başlıklar altında ele alınmaktadır. Çalışma, birçok önemli alanda müzakereye açılan fasılların kapanış kriterlerini karşılayabilmek için yapılan ve öngörülen uyum çalışmaları hakkında kapsamlı bilgiler içermektedir. Çalışma alanları doğrultusunda İKV uzmanları tarafından kaleme alınan değerlendirmeler, müzakerelere açılan söz konusu 14 fasıl olan “Trans-Avrupa Ağları”, “Şirketler Hukuku”, “Bilim ve Araştırma”, “Bilgi Toplumu ve Medya”, “İşletme ve Sanayi Politikası”, “İstatistik”, “Vergilendirme”, “Mali Kontrol”, “Tüketicinin ve Sağlığın Korunması”, “Çevre”, “Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası”, “Fikri Mülkiyet Hukuku”, “Sermayenin Serbest Dolaşımı” ve “Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu” fasılları üzerinde hazırlanmıştır.

Açılan Müzakere Fasıllarında Ne Durumdayız?
Yayın Numarası: 274
Yayın Tarihi: Ocak 2015
Sayfa Sayısı: 132
ISBN: 978-605-5984-67-0


Yayının pdf dökümanına ulaşmak için tıklayınız
 

Son Dönem Yayınlar

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2022 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT